Kỹ thuật viết tin tuyển dụng hài hước cho các doanh nghiệp tham khảo

Thế hệ trẻ bây giờ quả thực là khác xa so với thời của chúng tôi ngày xưa trong việc tham gia ứng tuyển. Điều mà các bạn quan tâm và để mắt đến nó không đơn giản là những dòng chữ khô cứng về nhiệm vụ, trách nhiệm quyền lợi nữa Đối với một mẩu quảng cáo tuyển dụng bình thường sẽ khó làm “xiêu lòng” ứng viên. Do đó, bạn nhất thiết phải có một mẩu quảng cáo thật lôi cuốn, trong đó nhấn mạnh những yếu tố [...]